Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση σε Ημερίδα της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με θέμα: “Βασικές ρυθμίσεις για τους αιρετούς των ΟΤΑ”

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στο σεμινάριο/ημερίδα που διοργανώνει η ΠΕΔ Θεσσαλίας σε συνεργασία με την « Νομοτέλεια»
Mε τίτλο «Βασικές ρυθμίσεις για τους αιρετούς των ΟΤΑ».
Το σεμινάριο στοχεύει σε μια πρώτη ενημέρωση όλων των Δημάρχων , αιρετών και αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων των Δήμων της περιφέρειας Θεσσαλίας σε θέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση των Δήμων και τις βασικές ρυθμίσεις που αφορούν στους αιρετούς . Εισηγητής θα είναι ο κ. Θεοδώρου Ιωάννης, συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το σεμινάριο/ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20-9-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στο ξενοδοχείο VOLOSPALACE (Ξενοφώντος και Θρακών) στο Βόλο.

Σας επισυνάπτουμε τη θεματολογία προκειμένου να ενημερώσετε όλους τους αρμόδιους συνεργάτες σας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΒΟΛΟΣ 20-9-2019

Ασυμβίβαστα των αιρετών και έκπτωση από το αξίωμα

1. Γενικά ασυμβίβαστα.
2. Σώρευση αιρετών ιδιοτήτων στο ίδιο πρόσωπο.
3. Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών.
4. Αγορά, εκποίηση και εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
5. Έκπτωση λόγω ασυμβίβαστου.

Αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι σύμβουλοι

1. Αριθμός αντιδημάρχων.
2. Ορισμός και θητεία των αντιδημάρχων.
3. Αρμοδιότητες των αντιδημάρχων.
4. Εντεταλμένοι σύμβουλοι.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής

1. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
2. Εξουσιοδότηση υπογραφής.

Γενικοί γραμματείς, ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες

1. Γενικοί γραμματείς δήμων και συνδέσμων ΟΤΑ.
1.1 Διορισμός.
1.2 Καθήκοντα.
1.3 Αποδοχές.
1.4 Ασφάλιση.
1.5 Διορισμός συνταξιούχων.
2. Ειδικοί σύμβουλοι, επιστημονικοί συνεργάτες και ειδικοί συνεργάτες.
2.1 Πρόσληψη.
2.2 Προσόντα πρόσληψης
2.3 Λύση της σύμβασης εργασίας.
2.4 Ασυμβίβαστα.
2.5 Αντικείμενο εργασίας.
2.6 Αποδοχές.
2.7 Ασφάλιση.
2.8 Πλήρωση των θέσεων με απόσπαση.
3. Ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων.

Αντιμισθία, έξοδα παράστασης και αποζημιώσεις αιρετών

1. Αντιμισθία δημάρχου.
2. Αντιμισθία αντιδημάρχου.
3. Αντιμισθία προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
4. Έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου δημοτικών ΝΠΔΔ.
5. Έξοδα παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου συνδέσμων ΟΤΑ.
6. Αποζημίωση προέδρου ή αντιπροέδρου δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων.
7. Αποζημίωση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου των ΔΕΥΑ.
8. Πλήρης απασχόληση μέλους του διοικητικού συμβουλίου των ΔΕΥΑ.
9. Αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ.
10. Αντιμισθία προέδρου και αντιπροέδρου των ΦΟΔΣΑ.
11. Αποζημίωση για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.
11.1 Δημοτικό συμβούλιο.
11.2 Διοικητικά συμβούλια δημοτικών ιδρυμάτων και ΝΠΔΔ.
11.3 Διοικητικό συμβούλιο και εκτελεστική επιτροπή των συνδέσμων.
11.4 Διοικητικό συμβούλιο κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων.
11.5 Διοικητικό συμβούλιο των ΔΕΥΑ.
12. Συνταξιούχοι που καταλαμβάνουν θέση αιρετού οργάνου μετά την 12/5/2016.

Διευκολύνσεις των αιρετών για την άσκηση των καθηκόντων τους

1. Ειδική άδεια.
1.1 Δήμαρχοι.
1.2 Αντιδήμαρχοι.
1.3 Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων.
1.4 Πρόεδροι συνδέσμων ΟΤΑ.
1.5 Πρόεδροι δημοτικών νομικών προσώπων.
1.6 Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΕ και πρόεδροι των ΠΕΔ.
1.7 Πρόεδροι κοινοτήτων.
1.8 Δημοτικοί σύμβουλοι.
1.9 Κοινές ρυθμίσεις για όλες τις ειδικές άδειες των αιρετών.
2. Μεταθέσεις και αποσπάσεις.
3. Χρήση υπηρεσιακού αυτοκινήτου.

Ευθύνες των αιρετών

1. Αστική ευθύνη.
2. Πειθαρχική ευθύνη.
2.1 Πειθαρχική δικαιοδοσία και πειθαρχικές ποινές.
2.2 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων.
2.3 Πειθαρχική διαδικασία.
2.4 Έκτιση της πειθαρχικής ποινής της αργίας και συνέπειες αυτής.
3. Ποινική ευθύνη για χρέη προς το δημόσιο.
4. Περιουσιακή ευθύνη για χρέη προς το δημόσιο.
5. Ποινική ευθύνη για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
6. Ποινική ευθύνη για βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος.

Συμπαραστάτης του δημότη

1. Έργο του συμπαραστάτη.
2. Επιλογή του συμπαραστάτη.
3. Αντιμισθία και ειδική άδεια του συμπαραστάτη.
4. Ασφάλιση του συμπαραστάτη.

 

 

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα