Πολιτισμός – Τουρισμός

Υπάρχει σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα που το συνθέτουν τα σημαντικά ευρήματα της Νεολιθικής περιόδου και τα μνημεία της Κλασικής και Ελληνιστικής περιόδου, τα ιστορικά μνημεία της Μεταβυζαντινής περιόδου (1453-1830) αλλά και Νεότερων Μνημείων (1830-).. Σ’ αυτό το απόθεμα προστίθεται, επίσης, ο λαογραφικός πλούτος, οι σύγχρονες πολιτιστικές υποδομές όπως είναι τα μουσεία, τα λαογραφικά κέντρα, οι πινακοθήκες, τα ήθη και τα έθιμα και οι διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τέλος, το αξιόλογο και σε αρκετές περιοχές εξαιρετικά αξιόλογο τοπίο, αποτελεί επίσης όχι μόνο φυσικό αλλά και ιστορικο-πολιτιστικό πόρο, αφού αποτυπώνει στο χώρο τον τρόπο ανάπτυξης αιώνων και χιλιετιών.

Υπάρχουν εξάλλου και πολλοί άλλοι σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι (π.χ. το αρχαίο θέατρο της Λάρισας, Όλυμπος, Μετέωρα…), και επίσης εξαιρετικά πλούτος από άποψη παραδοσιακών οικισμών (Πήλιο, νησιά κλπ.). Να σημειωθεί ότι η περιοχή διαθέτει και πλούσιο μυθολογικό απόθεμα όπως για είναι παράδειγμα η αργοναυτική εκστρατεία, οι Κένταυροι του Πηλίου κ.α. καθώς και ιστορικά μνημεία από την αρχαία και νεότερη ιστορία.

Αν η προστασία του πολιτισμού αποτελεί αυτοσκοπό, ταυτόχρονα ο πολιτισμός αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό (δυνητικό) τουριστικό πόρο. Πολιτιστικά στοιχεία που προστατεύονται προσελκύουν επισκέπτες, και το ίδιο συμβαίνει με τις πολιτιστικές υποδομές όπως τα μουσεία, αλλά και άλλων ειδών που αφορούν τις ενεργητικές πολιτιστικές δραστηριότητες (μουσική, κλπ.).