Δήμος Σοφάδων

Η ίδρυση των Σοφάδων χάνεται στα βάθη των αιώνων. Στοιχεία που μαρτυρούν την καταγραφή των Σοφάδων στην απογραφή των Τούρκων (ως «Σοφού») στα έτη 1454-1455, ανάγουν σε αρκετά, άγνωστο πόσα, χρόνια πριν την ίδρυση της πόλης.

Στα μετέπειτα χρόνια έχουμε κάποιες γραπτές αναφορές για την ύπαρξη των Σοφάδων, ιδίως σε προθέσεις μοναστηριών από το 16ο αιώνα και μετά. Αλλά και από άλλες πηγές έχουμε αρκετές πληροφορίες για τους Σοφάδες των περασμένων αιώνων. Σπουδαίες πληροφορίες μας δίνει ο Άγγλος περιηγητής Ληκ, που πέρασε από τους Σοφάδες στα 1810, ενώ στα 1817 έχουμε την πληροφορία ότι ήταν από τα μεγαλύτερα χωριά του κάμπου της περιοχής.

Την ίδια εποχή οι κάτοικοι των Σοφάδων ενδιαφέρονταν σοβαρά για τα γράμματα. Έτσι, στα 1802 συναντάμε γραμμένους οκτώ Σοφαδίτες ως συνδρομητές ενός ωραίου βιβλίου, που εκδόθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Σοφάδων

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας
Έδρα Σοφάδες
Δήμαρχος Σκάρλος Αθανάσιος
Διεύθυνση Κιερίου 49
ΤΚ 43300
Τηλεφωνικό κέντρο 24433-53200
Γραφείο Δημάρχου 24433-53201
Fax 24433-53203
E-mail info@sofades.gr
Διαδικτυακός τόπος www.sofades.gr

Πληροφορίες για τον τουρισμό και πολιτισμό του δήμου εδώ.