Διοίκηση

Η ΠΕΔ Θεσσαλίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου το οποίο ιδρύθηκε με βάση στα οριζόμενα στο ΠΔ 75 ΦΕΚ 182 (22 Αυγούστου 2011) και εποπτεύεται από τον αντίστοιχο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στην ΠΕΔ Θεσσαλίας συμμετέχουν υποχρεωτικά οι 25 δήμοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η έδρα της Βρίσκεται στην Λάρισα.

Όργανα της ΠΕΔ είναι:

  1. Η Γενική Συνέλευση
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
  3. Η Εκτελεστική Επιτροπή
  4. Ο Πρόεδρος
  5. Το Εποπτικό Συμβούλιο

Στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Θεσσαλίας συμμετέχουν 125 μέλη, εκ των οποίων τα 25 μέλη είναι οι Δήμαρχοι της περιφέρειας Θεσσαλίας και τα υπόλοιπα 100 μέλη είναι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι των δήμων της περιφέρειας.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ Θεσσαλίας αποτελείται από 21 μέλη, 12 δήμαρχοι και 9 δημοτικοί σύμβουλοι.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Προεδρείο:

1. Πρόεδρος – Δήμαρχος: Νασιακόπουλος Αθανάσιος, Δήμαρχος Κιλελέρ

2. Αντιπρόεδρος: Μουλάς Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βόλου

3. Γραμματέας: Καραλαριώτου Ειρήνη(Ρένα), Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Λαρισαίων