Δήμος Πύλης

Ο Δήμος Πύλης είναι δήμος της περιφέρειας Θεσσαλίας με έδρα την Πύλη.

Η σημερινή μορφή του δήμου προέκυψε, με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, από την επέκταση του αρχικού δήμου Πύλης με την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Γόμφων, Πιαλείων, Αιθηκών και Πινδαίων και των κοινοτήτων Μυροφύλλου και Νεράιδας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Πύλης

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περιφερειακή ενότητα Tρικάλων
Έδρα Πύλη
Δήμαρχος Μαράβας Κωνσταντίνος
Διεύθυνση Ηρώων 1940, 1
ΤΚ 42032
Τηλεφωνικό κέντρο 24343-50100
Γραφείο Δημάρχου 24343-50125
Fax 24343-50150
E-mail dpilis@otenet.gr
Διαδικτυακός τόπος www.dimospylis.gr

Πληροφορίες για τον τουρισμό και πολιτισμό του δήμου εδώ.