Δήμος Σκιάθου

Ο δήμος Σκιάθου είναι δήμος της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Σχέδιο Καλλικράτης με έδρα τη Σκιάθο).

Από το 1999 έως το 2010, σύμφωνα με την τότε διοικητική διαίρεση της Ελλάδας, ανήκε στο νομό Μαγνησίας. Με τη διοικητική διαίρεση του 2011 (Σχέδιο Καλλικράτης), από 1 Ιανουαρίου 2011 τα διοικητικά όρια του δήμου και η έδρα του δε μεταβλήθηκαν. Η διοικητική του υπαγωγή όμως μεταφέρθηκε από τη νομαρχία Μαγνησίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιλαμβάνει τη Σκιάθο και τις γύρω νησίδες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του δήμου Σκιάθου

Πρόσθετες Πληροφορίες

Περιφερειακή ενότητα Σποράδων
Έδρα Σκιάθος
Δήμαρχος Τζούμας Θεόδωρος
ΤΚ 37002
Τηλεφωνικό κέντρο 24273-50100-101
Γραφείο Δημάρχου 24270-23000, 24273-50101
Fax 24270-23150
E-mail dimos@n-skiathos.gr
Διαδικτυακός τόπος www.skiathos.gr

Πληροφορίες για τον τουρισμό και πολιτισμό του δήμου εδώ.