Γενικές Συνελεύσεις ΠΕΔ 2011 – 2028

Γενική Συνέλευση ΠΕΔ 2024-2028 Γενική Συνέλευση ΠΕΔ 2019-2023 Γενική Συνέλευση ΠΕΔ 2014-2019 Γενική Συνέλευση ΠΕΔ 2011-2014