Οικονομία – Ανάπτυξη

 

Το παραγόμενο ακαθάριστο προϊόν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει περίπου το 5,5% του παραγόμενου προϊόντος της Ελλάδας κατά την περίοδο 2000 – 2008.

Ο νομός Λάρισας συνεισφέρει με περίπου 42% του ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο νομός Μαγνησίας με περίπου 32%, ο νομός Τρικάλων με περίπου 14% και ο νομός Καρδίτσας με περίπου 12%.

Παρά την ανοδική του τάση σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, το ΑΕΠ κ.κ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν κατάφερε να ξεπεράσει το 70% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου των 15 ενώ κυμάνθηκε περί του 75% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου των 27.

Κατά το 2009 και 2010 το ΑΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας ακολουθεί τη γενική πτωτική τάση του ΑΕΠ της Χώρας.

Αναπτυξιακός Χαρακτήρας

Το συνεκτικό οικιστικό της δίκτυο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με ισχυρές μεσαίες προς μεγάλες πόλεις, (συνολικά 20 περίπου αστικών και τουριστικών οικιστικών κέντρων), οι ορεινοί όγκοι, ο μεγάλος κάμπος, τα ποτάμια, οι τεχνητές λίμνες η θάλασσα, το νησιωτικό σύμπλεγμα και η κεντροβαρής θέση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα συνοψίζονται:

  1. Στη Γεωγραφική θέση που εξασφαλίζει, για τους επισκέπτες και τους κατοίκους της, σύντομη και άνετη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας.
  2. Στις Κλιματολογικές – οικολογικές – περιβαλλοντικές συνθήκες, που επιτρέπουν την ποιοτική παραγωγή προϊόντων.
  3. Στη Μεγάλη και γόνιμη πεδιάδα, που αποτελεί μια ισχυρή παραγωγική βάση.
  4. Στην Αξιόλογη ποικιλία οικοσυστημάτων και στο περιβάλλον με ιδιαίτερα υψηλή αισθητική, πολιτιστική και ιστορική αξία και ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.