Νέα - Ανακοινώσεις

Επιστολή του προέδρου της Π.Ε.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ στον Υπουργό Εσωτερικών

Θετική έκβαση είχε η προσπάθεια του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας κ. Νασιακόπουλου ο οποίος με επιστολή του, στις   15-12-2020, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκο ζητούσε παράταση για την ημερομηνία υποβολής δηλώσεων που αφορούσε στον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου (τετραγωνικών μέτρων).

Με το άρθρο 173 του Ν. 4764/2020 (Α’ 256) δίνεται πλέον παράταση στους δημότες έως την 31-10-2020 στην υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου. Όσοι λοιπόν είχαν υποβάλει εκπρόθεσμα τη δήλωσή τους έως και τις 31-10-2020 απαλλάσσονται της καταβολής προστίμου σύμφωνα με το ισχύοντα νόμο.

Η έκβαση του συγκεκριμένου θέματος επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την άριστη συνεργασία της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα