Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

Κύριε Πρόεδρε,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αν και τα τελευταία χρόνια επηρεάστηκε αρκετά από τις διάφορες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις εν τούτοις κατάφερε να επιδείξει μεγάλη προσαρμοστικότητα σε αρκετούς τομείς. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των Δήμων συνεχίζει να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο σε βασικές αρμοδιότητες τους.

Σημαντικό ζήτημα για πολλούς Δήμους είναι η χρήση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών τους. Ο νόμος δυστυχώς απαγορεύει τη κάλυψη δαπανών υπηρεσιών πρασίνου από τα ανταποδοτικά τέλη. Θα προτείναμε λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης των ανταποδοτικών τελών για δαπάνες υπηρεσιών πρασίνου αλλά και το αντίστροφο.  Με αυτό τον τρόπο θα δινόταν η ευκαιρία σε Δήμους να αντιμετωπίσουν άμεσα κόστη που αφορούν στην ποιότητα ζωής των δημοτών τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δήμαρχος Κιλελέρ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα