Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ Τ.Σ.Δ.Α.

Κύριε Πρόεδρε,

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι Δήμοι έχουν την υποχρέωση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ), στο πλαίσιο του εθνικού αλλά και του περιφερειακού σχεδιασμού. Η εκπόνηση του νέου ΤΣΔΑ δεσμεύει τους Δήμους για μια πενταετία και αποτελεί προϋπόθεση για τους ίδιους στην μελλοντική υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις χρηματοδοτήσεων μετά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των ΤΣΔΑ που είναι η 31/5/2021.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε όλη την επικράτεια, αρκετοί Δήμοι αδυνατούν να ολοκληρώσουν και να υποβάλουν εγκαίρως  τα ΤΣΔΑ αφού η εκπόνησή τους είναι διαδικασία απαιτητική όσον αφορά στις δράσεις, στον εξοπλισμό, στην κοστολόγηση κλπ.

Κατόπιν τούτων, ζητάμε να δοθεί μια παράταση τριών (3) μηνών, ώστε όλοι οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα έγκαιρης υποβολής των ΤΣΔΑ μιας και η έγκριση των «πράσινων σημείων» αποτελεί προϋπόθεση υποβολής των. Μια τέτοια παράταση θα είναι ιδιαίτερη σημαντική για τους Δήμους αφού θα τους δώσει τη δυνατότητα  να μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των αποβλήτων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δήμαρχος Κιλελέρ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα