Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΤΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε, οι Δήμοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας χαρακτηρίζονται από ποικιλία γεωφυσικών χαρακτηριστικών όπως ορεινούς όγκους, μεγάλες πεδινές εκτάσεις, τεράστιες αποστάσεις αγροτικής οδοποιίας και ακτές. Για την εκτέλεση βασικών υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων τους όπως καθαριότητα, επίβλεψη έργων, υποχρεώσεις δημάρχου κλπ. απαιτείται η διάνυση αρκετών χιλιομέτρων από την έδρα του Δήμου τους. Με την ισχύουσα νομοθεσία δυστυχώς, υπάρχει περιορισμός στην μηνιαία κατανάλωση λίτρων καυσίμων των οχημάτων των Δήμων με κριτήριο τον κυβισμό τους. Η υπέρβαση του ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου αποτελεί σημαντικό ζήτημα για μεγάλο αριθμό Δήμων της Περιφέρειάς μας αφού όπως προελέχθη οι αποστάσεις είναι αρκετά μεγάλες και επιπλέον απαιτείται η επανειλημμένη χρήση τους λόγω μη επάρκειας ή βλαβών άλλων οχημάτων (κυρίως καθαριότητας).

Με δεδομένα τα παραπάνω, αιτούμαστε την τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ για αύξηση των λίτρων καυσίμων που θα αφορά σε όλα τα οχήματα του Δήμου συνολικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Δήμαρχος Κιλελέρ

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα