Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Κύριε Πρόεδρε,

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Θεσσαλίας που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη στις 8/6/2021 συζητήθηκε η πρόθεση του αρμόδιου Υπουργείου να προχωρήσει σε επιλεγμένες καταργήσεις σχολικών μονάδων λόγω έλλειψης μαθητικού δυναμικού τόσο στην επαρχία όσο και στα αστικά κέντρα. Μετά από εμπεριστατωμένο διάλογο, το Δ.Σ της ΠΕΔ Θεσσαλίας κατέληξε και διατύπωσε τη θέση ότι όλες οι σχολικές μονάδες πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς την παραμικρή μείωση ή και κατάργηση κάποιων θέσεων του διδακτικού προσωπικού, εκτός φυσικά πολύ ειδικών περιπτώσεων.

Το ενδεχόμενο κατάργησης κάποιων σχολικών μονάδων θα επιφέρει πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα στις τοπικές κοινωνίες και θα δημιουργήσει τάσεις φυγής σε πολλές οικογένειες οι οποίες θα αναζητήσουν την εύκολη πρόσβαση στην μόρφωση των παιδιών τους σε άλλους τόπους. Ως συνέπεια θα προκύψει η επιδείνωση του φαινομένου της ερημοποίησης, ιδιαίτερα σε περιοχές της Περιφέρειας, με τελικό αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί εντελώς η κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική δραστηριότητα των συγκεκριμένων περιοχών.

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα