Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

Σεμινάριο με θέμα: “Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων”

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας προκειμένου να καλύψει τις επιμορφωτικές ανάγκες των υπαλλήλων των Δήμων που εργάζονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο με θέμα :

« ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ(Ν. 4412/2016) »

Όπου αναπτυχθήκαν οι παρακάτω ενότητες :

Διαδικασία ανάθεσης δημοσίων έργων
Απευθείας Ανάθεση – Κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Ανοικτός διαγωνισμός (ΕΣΗΔΗΣ)
Ειδικές ρυθμίσεις για συμβάσεις κάτω των ορίων
Εκτέλεση σύμβασης (Κυριότερες διαφορές με τον Ν. 3669/2008)
Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων .

Στο σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας στις 07 & 08 Δεκεμβρίου 2017, συμμετείχαν όλοι οι υπάλληλοι των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Το επόμενο διήμερο σεμινάριο με την ίδια θεματολογία θα πραγματοποιηθεί άμεσα και θα συμμετέχουν οι υπάλληλοι των Π.Ε. Λάρισας , Μαγνησίας και Τρικάλων.

Στόχος της Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας είναι να αποκτήσουν όλοι οι υπάλληλοι των Τ.Υ. των δήμων της Θεσσαλίας την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν πλήρως στις ανάγκες των ηλεκτρονικών διαγωνισμών των έργων.

Παρουσιάσεις
Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα